ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (OSS)

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (อังกฤษ: Open source software; ตัวย่อ: OSS) คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่ซอร์สโค้ดได้ ภายใต้เงื่อนไขทางข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น
Read More

Outage of 2023

We recently had evidence of SSD error and server outage since January 2023 , and still in restoration process. The main website data had corrupted…
Read More